This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Team Österreich digital to kompleksowe narzędzie do cyfrowego zarządzania wolontariuszami.
Supported Use Cases

Ostrzeganie użytkownika

Aplikacja może ostrzegać użytkownika w określonym miejscu.

Related CM functions

Illustrations
Team Österreich digital

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.