Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Internetowy system zarządzania wiedzą, łączący luki w zarządzaniu kryzysowym z odpowiednimi rozwiązaniami

Celem jest dokumentowanie wszystkich ważnych dostępnych rozwiązań do zarządzania kryzysowego w całej Europie, a także strategicznych luk w zarządzaniu kryzysowym, w sposób ułatwiający odkrywanie rozwiązań. Kluczową funkcjonalnością PoS jest automatyczne dopasowywanie „podobnych rozwiązań” i „rozwiązań (potencjalnie) wypełniających daną lukę”.

Zachęcamy podmioty zewnętrzne do syndykowania części treści PoS i prezentowania ich na własnych stronach zgodnie z warunkami licencji Creative Common Attribution 4.0 International.

Supported Use Cases

Poznaj rozwiązania dostosowane do rzeczywistych potrzeb interesariuszy

PoS oferuje zaawansowane wyszukiwanie rozwiązań oraz automatyczne dopasowanie rozwiązań do „podobnych rozwiązań” i luk w zarządzaniu kryzysowym. W przypadku gdy nie ma jeszcze satysfakcjonujących (czynnych) rozwiązań, PoS informuje użytkowników o stanie aktualnych badań i rozwoju.

Dodatkowo PoS tworzy organiczne powiązania między rozwiązaniami a różnymi innymi podmiotami. Łączy na przykład rozwiązania stanowiące własność organizacji lub przez nią polecane z opisem tej organizacji. Podobne powiązania istnieją między rozwiązaniami z jednej strony a użytkownikami strony, funkcjami zarządzania kryzysowego i innymi właściwymi taksonomiami.

Related CM functions

PoS automatycznie łączy rozwiązania z lukami

Definiowanie i publikowanie luk w zarządzaniu kryzysowym

Strona PoS umożliwia interesariuszom definiowanie i publikowanie luk w zarządzaniu kryzysowym, które są istotne dla ich społeczności.

Related CM functions

PoS ułatwia wyszukiwanie rozwiązań

Publikowanie rozwiązań dla zarządzania kryzysowego

PoS umożliwia właścicielom rozwiązań publikowanie ich ofert wraz z wyjaśnieniem, w jaki sposób oferty te mogą rozwiązać potrzeby interesariuszy.

Related CM functions

Syndykacja treści w PoS

Przykład syndykacji PoS REST

Automatyczne tłumaczenie treści

Wszystkie treści PoS są automatycznie tłumaczone na język niemiecki, planowane jest dołączenie w niedługim czasie innych wersji językowych (niderlandzki, włoski, francuski, polski, być może również kolejne języki).

Dla specjalistów i innych interesariuszy oznacza to, że znajomość języka angielskiego nie jest niezbędna do korzystania z PoS w celu odkrywania innowacyjnych rozwiązań i podjęcia decyzji o ich wykorzystaniu w krajowym zarządzaniu kryzysowym. Dla właścicieli rozwiązań oznacza to, że ich rozwiązania zostaną szerzej zaprezentowane wśród potencjalnych użytkowników końcowych i innych interesariuszy.

Related CM functions

Illustrations
Ilustracja rozwiązania z PoS
Pierwsza strona PoS
Przykład luk w PoS
  • 0
  • 1
  • 2

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.