Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
EuroSIM to narzędzie do zarządzania informacjami / zwiększania świadomości sytuacyjnej, finansowane ze środków Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), w pakiecie z nieodłącznymi, od dawna wykorzystywanymi i doskonalonymi przez czołowe siły zbrojne NATO algorytmami modelowania i symulacji z zapewnieniem przystępności usług

EuroSIM to narzędzie nowej generacji na bazie usług do wspomagania zarządzania informacjami, świadomości sytuacyjnej i wsparcia w podejmowaniu decyzji, ukierunkowane na reagowanie na zdarzenia, planowanie środków ograniczających i w typowym środowisku CBRN/HazMat.

EuroSIM nie ma żadnych wymogów sprzętowych, działa z poziomu komputerów, urządzeń ręcznych i telefonów komórkowych. Wdrożenie jest niezwykle szybkie i oferuje prawie globalny zasięg – działa na zasadzie hostingu bezpiecznej chmury albo lokalnych bezpiecznych serwerów, w zależności od preferencji użytkownika, wrażliwości i poziomu wymogów bezpieczeństwa.

EuroSIM zapewnia z istniejącymi systemami GIS oraz obsługuje przestrzenne dostarczanie usług danych, co następnie umożliwia szybką zautomatyzowaną akwizycję, łączenie i aktualizowanie strumieni danych wejściowych. Usługi te obejmują: geografię urbanistyczną, dane meteorologiczne, klasyfikację użytkowania gruntów, wysokość terenu, obrazy satelitarne w wysokiej rozdzielczości i dane wideo oraz dane dynamiczne dotyczące gęstości zaludnienia i ruchów ludności w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Pakiet zautomatyzowanych modelowania właściwych dla EuroSIM obejmuje narzędzia, które sprawdziły się w szerokim zakresie w długofalowym wykorzystaniu przez dwie z czołowych formacji wojskowych NATO, w tym: Urban Dispersion Modelling, Indoor Dispersion Modelling, Indoor/Outdoor Exchange Modelling, Sensor Data Fusion/Source Term Estimation i Optimal Sensor Placement. Każde z tych narzędzi należy również do tworzących pakiet Hazard Assessment, Simulation and Prediction – lub „HASP” – który również jest dostępny oddzielnie (zarówno pojedynczo, jak i w połączeniu) po raz pierwszy poza tą długofalową, bardzo małą grupą użytkowników wojskowych NATO, do użytku zarówno w szerszym zakresie dla sił wojskowych – tj. w obrębie i poza NATO – jak i cywilów/służb ratowniczych. Każde z tych narzędzi pakietu HASP może być zatem interesujące dla użytkownika, który ma już do dyspozycji zaawansowany system wspomagający podejmowanie decyzji, świadomość sytuacyjną lub zarządzanie informacjami i po prostu potrzebuje skorzystać z takiego sprawdzonego, nowoczesnego rozwiązania działającego w tle. 

Aspekt modelowania i symulacji jako usługi (MSaaS) w EuroSIM oznacza, że po raz pierwszy użytkownicy mają możliwość dostępu do stosowanych już w szerokim zakresie i cieszących się zaufaniem narzędzi, dostępnych na bardzo przystępnych warunkach, z możliwością personalizacji i dostosowania opcji cenowych, od przedpłaty po subskrypcję roczną, co oferuje szeroki zakres opcji cenowych odpowiednich dla każdego budżetu.

Supported Use Cases

Zarządzanie informacjami; wsparcie w podejmowaniu decyzji; świadomość sytuacyjna

Narzędzie niezależne sprzętowo do zarządzania informacjami, wsparcia w podejmowaniu decyzji i/lub świadomości sytuacyjnej, z algorytmami symulacji i modelowania, tworzące rejestr danych dla wielu agencji.

Related CM functions

Illustrations
Ulotka EuroSIM, pierwsza strona
Ulotka EuroSIM, druga strona
  • 0
  • 1

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.