This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
3Di to wszechstronne narzędzie gospodarki wodnej w chmurze, umożliwiające prognozowanie powodzi i mapowanie ryzyka.

Modele 3Di są szybkie, precyzyjne i wizualne. Wyniki 3Di przedstawiają zalewane miejsca, głębokość wody, czas przybycia i szkody z wysokim poziomem szczegółowości. Oprócz tego można modelować środki przeciwpowodziowe pod kątem ich efektywności. Eksperci i decydenci mogą korzystać z modelu na zasadzie interakcji w celu symulowania przerwania wałów, opadów deszczu i przypływów sztormowych.

Możliwość tworzenia różnych scenariuszy przez użytkowników w połączeniu ze środkami łagodzącymi sprawia, że jest to praktyczne narzędzie dla ekspertów hydrologicznych, zarządzających kryzysem i decydentów pracujących dla zarządów wodnych i miast na całym świecie.   

Supported Use Cases

Modelowanie powodzi na żywo podczas sytuacji kryzysowej

Hydrodynamiczny model 3Di wspomaga podejmowanie decyzji w sytuacjach zarządzania kryzysowego. Narzędzie 3Di jest precyzyjne, szybkie i widoczne. Dzięki tym właściwościom 3Di oferuje symulacje powodzi, które mogą natychmiast pomóc w uzyskaniu lepszego wspólnego obrazu operacyjnego i zwiększeniu świadomości sytuacyjnej wśród wszystkich interesariuszy (łącznie z osobami, które nie są ekspertami). Ponadto 3Di oferuje możliwość natychmiastowych zmian modelu w celu wyliczenia innych możliwych scenariuszy, na przykład obejrzenia i zmierzenia skutków potencjalnych środków.

Related CM functions

Obszar powodzi (Jezioro Zegrzyńskie), zalany po przerwaniu tamy.

UC-01 Obliczenie przepływu wody

Mechanizm 3Di zawiera kod umożliwiający obliczanie przepływu wody w 1D i 2D do celów badań dotyczących powodzi, drenażu i innych badań z zakresu gospodarki wodnej. Mechanizm korzysta z tzw. metody podsiatki. Technika ta uwzględnia informacje o wysokiej rozdzielczości w obliczeniach rozdzielczości zgrubnej. To gwarantuje zarówno dokładność, jak i wydajność.

Mechanizm 3Di zawiera szereg procesów, w tym spływ powierzchniowy, wody powierzchniowe 1D i 2D oraz przepływ wód gruntowych. Ponadto może zajmować się przepływami kanalizacyjnymi 1D i takimi konstrukcjami jak pompy, jazy i przepusty. 3Di zajmuje się wieloma wymuszeniami zewnętrznymi, takimi jak opady z obrazów radarowych i wiatr.

Related CM functions

UC-02 Interakcja z symulacją

3Di Livesite to interfejs użytkownika do obsługi modelu 3Di, umożliwiający użytkownikowi interakcję z modelem podczas symulacji. Użytkownicy Livesite mogą interaktywnie wpływać na symulację, zmieniając opady deszczu, siłę wiatru i komponenty modelu, takie jak przekroje poprzeczne, wyłomy i wydajność pomp.

Livesite umożliwia łączność z serwerami obliczeniowymi. Serwer obliczeniowy oferuje moc obliczeniową potrzebną do obsługi modelu. To połączenie umożliwia korzystanie z modeli 3Di z dowolnego miejsca z łączem internetowym. Jedynym rekomendowanym oprogramowaniem do zainstalowania przed rozpoczęciem korzystania z rozwiązania 3Di Livesite jest przeglądarka Google Chrome.

Related CM functions

UC-03 Eksport rezultatów z modelu do analizy offline

3Di Livesite oferuje opcję eksportu (zapisania) rezultatów pracy modelu.

Rezultaty pracy modelu są zapisywane w pliku NetCDF. Zapis NetCDF jest realizowany zgodnie z konwencją CF. Pobranie pliku NetCDF jest możliwe za pośrednictwem 3Di – API. Do oprogramowania GIS QGIS opracowana została wtyczka 3Di do odczytu i korzystania z pliku NetCDF.

Rezultaty pracy modelu 3Di mogą być łatwo wizualizowane z wykorzystaniem platformy informacyjnej Lizard i jej API. Na tej trasie plik NetCDF z danymi podstawowymi jest udostępniany w interfejsie użytkownika portalu Lizard.net.

Related CM functions

Illustrations
3Di umożliwia precyzyjne modelowanie powodzi
3Di – gospodarka wodna
Model powodzi w rejonie Jamaica Bay, Nowy Jork
Holenderski polderowy model powodziowy
Szczegółowe miejskie modele powodziowe (w małej skali)
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Video illustrations

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.