Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Korzystanie z okularów do rzeczywistości mieszanej w celu szkolenia, informowania i ostrzegania służb ratowniczych

Rzeczywistość mieszana zajmuje się łączeniem prawdziwego świata i danych wygenerowanych komputerowo, zwykle za pomocą przezroczystych okularów, w celu nakładania obrazów na z prawdziwego świata. Obraz wirtualny może być nałożony na odległy obiekt lub obszar. Ilustracja przedstawia okulary, które mogą zidentyfikować zanieczyszczenia w środowisku, wraz z dostarczeniem informacji ilościowych dla użytkownika. Może to być bardzo przydatne, np. podczas szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego i zarządzania w sytuacji klęski żywiołowej lub do celów wizualizowania „niewidzialnych” zagrożeń.

Technologie rzeczywistości rozszerzonej są trudne do zastosowania, ponieważ zapewniona musi być koordynacja między nałożonymi obrazami a prawdziwym światem. 

Bibliografia:

  • Chroust, G. and Schönhacker, S. and Rainer, K. and Roth, M. and Ziehesberger, P., Training and Supporting First Responders by Mixed Reality Environments}, 53rd Annual Conference – The International Society for the Systems Sciences „Making Liveable, Sustainable Systems Unremarkable”, The International Society for the Systems Sciences 2009 (CD-ROM), lipiec 2009 r., opracowanie nr 2009-1248-Chroust, ISBN 978-1-906740-02-3
  • Fleischmann, M. and Strauss, W. (2001).  Linking between real and virtual spaces:  building the mixed reality stage environment.  In Proc. 2nd Australasian User Interface Conference (AUIC'01).  IEEE Publishing 2001
  • Tarumi, H., Morishita, K., Ito, Y., and Kambayashi, Y. (2000). Communication through virtual active objects overlaid onto the real world.  In Proceedings of the third international conference on Collaborative virtual environments, s. 155–164.  ACM Press.
Supported Use Cases

Wizualizowanie niewidzialnych zagrożeń

Pokazuje istniejące, ale niewidzialne zagrożenia (np. radioaktywność, wysoka temperatura) za pomocą rzeczywistości rozszerzonej z wykorzystaniem danych pozyskanych z czujników i narzędzi (np. pokazujących emanację atomu lub wydzielanie się ciepła) nałożonych na rzeczywiste obrazy

Related CM functions

Gry użytkowe w prawdziwym świecie

Okulary do rzeczywistości mieszanej mogą być używane do szkoleń, np. w celu symulowania sytuacji zagrożenia w terenie, i obserwowania zachowań danej osoby bez eksponowania jej na prawdziwe niebezpieczeństwo. Możliwość łatwego symulowania różnych scenariuszy w prawdziwym środowisku, ale z symulowanymi zagrożeniami.

Oprócz tego okulary mogą również symulować wirtualne osoby do ćwiczenia interakcji w grupie i z grupą.

Related CM functions

Addressed hazards
Innovation stage
Readiness
Crisis Cycle Phase
Crisis size
Illustrations
Rzeczywistość mieszana pokazana w okularach
Rzeczywistość mieszana stworzona przez okulary
  • 0
  • 1

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.