This solution participated in a Driver+ Trial

Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
System MDA C4I umożliwia efektywne reagowanie w czasie rzeczywistym na zadania w terenie (np. osoby potrzebujące pomocy medycznej) poprzez alokowanie terenu, alokowanie potrzebnych i dostępnych zasobów, przydzielenie zadań do zasobów i monitorowanie wykonania.

Można to osiągnąć dla wielu zdarzeń jednocześnie i dla wielu zasobów w ramach tego samego zadania, z grupowaniem w razie potrzeby. System otrzymuje i przekazuje informacje do dedykowanych aplikacji wykorzystywanych zarówno przez , jak i przez członków zespołu oraz wolontariuszy.

Supported Use Cases

Przypadek użycia 01: Instrukcje nawigacyjne do miejsca zdarzenia

Formalna definicja przypadku użycia: Jako lider zespołu terenowego delegowanego na miejsce zdarzenia z organizacji służb ratowniczych chcę otrzymać instrukcje nawigacyjne do miejsca zdarzenia, na mapie i w formie instrukcji głosowej, aby móc dotrzeć na miejsce jak najszybciej, uwzględniając ruch drogowy w czasie rzeczywistym.

System MDA Command and Control umożliwia liderom zespołów jednostek ratowniczych otrzymywanie instrukcji nawigacyjnych do miejsca zdarzenia na mapie, z uwzględnieniem wpływu ruchu drogowego w czasie rzeczywistym. Jeżeli dyspozytor operacyjny doda informacje o zablokowanych lub niebezpiecznych drogach, trasa według instrukcji nie będzie przebiegać przez ten ryzykowny lub zablokowany obszar.

Related CM functions

Przypadek użycia 02: Otrzymanie dokładnej lokalizacji zdarzenia

Formalna definicja przypadku użycia: Jako dyspozytor organizacji służb ratowniczych chcę dokładnie zlokalizować miejsce zdarzenia na podstawie informacji geolokalizacyjnych pochodzących z danych GPS ze smartfonów, a w przypadku braku łączności – z użyciem GMS, aby mieć bardzo precyzyjne dane o lokalizacji, zwłaszcza jeśli zdarzenie nie odbywa się w lokalizacji miejskiej, w miejscach, których lokalizację trudno jest opisać słowami.

System MDA Command and Control umożliwia obserwatorom dzwoniącym pod numer alarmowy szybkie i precyzyjne wysłanie ich lokalizacji przy użyciu telefonu komórkowego, nawet bez dostępu do Internetu w miejscu ich pobytu. Jest to szczególnie ważne w sytuacjach, w których trudno jest opisać dokładną lokalizację zdarzenia, np. w lasach, na pustyni, w parkach narodowych itp.

Related CM functions

Przypadek użycia 03: Udostępnianie informacji z terenu

Formalna definicja przypadku użycia: Jako lider zespołu terenowego, delegowany na miejsce zdarzenia z organizacji służb ratowniczych, chcę udostępniać obrazy, krótkie nagrania wideo i informacje z urządzeń, z których korzystam, aby móc wysłać je do centrum operacyjnego i umożliwić im uzyskanie lepszej wiedzy o zdarzeniu lub wysłać je do specjalisty w celu konsultacji (np. wysłanie EKG do kardiologa w szpitalu).

System MDA Command and Control umożliwia liderom zespołu jednostek ratowniczych przekazywanie dyspozytorom informacji z miejsca zdarzenia w czasie rzeczywistym. Informacje mogą mieć formę danych głosowych, obrazów, nagrań wideo ze smartfona i transmisji wideo na żywo z kamery pulpitu, co ułatwia dyspozytorom podejmowanie decyzji. Dodatkowo lider zespołu może wysyłać obrazy i informacje z urządzeń medycznych do konsultacji z dyspozytorem medycznym lub konkretnymi oddziałami w szpitalu, aby ułatwić podejmowanie decyzji i uprzedzić szpital, czego powinien się spodziewać.

Related CM functions

Przypadek użycia 04: Informacje z miejsca zdarzenia

Formalna definicja przypadku użycia: Jako  dyspozytor w organizacji służb ratowniczych chcę otrzymywać informacje z miejsca zdarzenia, przed przybyciem jednostek ratowniczych na miejsce zdarzenia i po nim, aby mieć lepszy dostęp do informacji w czasie rzeczywistym pochodzących od obserwatorów, służb ratowniczych i jednostek ratowniczych, w formie danych głosowych, obrazów, nagrań wideo ze smartfona i transmisji wideo na żywo z kamery pulpitu, co ułatwi podejmowanie decyzji.

System MDA Command and Control umożliwia obserwatorom, służbom ratowniczym i jednostkom ratowniczym przekazywanie dyspozytorom informacji z miejsca zdarzenia w czasie rzeczywistym. Informacje te mogą mieć formę danych głosowych, obrazów, nagrań wideo ze smartfona i transmisji wideo na żywo z kamery pulpitu, co ułatwia dyspozytorom podejmowanie decyzji.

Related CM functions

Przypadek użycia 05: Aktywowanie służb ratowniczych

Formalna definicja przypadku użycia: Jako dyspozytor w organizacji służb ratowniczych chcę móc delegować służby ratownicze znajdujące się w pobliżu, aby mogły przybyć na miejsce zdarzenia przed jednostkami ratowniczymi, odpowiednio zareagować i przekazać raport do centrum operacyjnego.

System MDA Command and Control umożliwia dyspozytorom delegowanie służb ratowniczych znajdujących się w pobliżu na miejsce zdarzenia. Ponieważ te służby znajdują się już w pobliżu miejsca zdarzenia, skraca to czas między wystąpieniem zdarzenia a przybyciem (pewnej) pomocy. W zależności od sytuacji służby ratownicze mogą np. przekazać szczegółowy raport ze zdarzenia, objaśniający stopień pilności sprawy, i zastosować procedury pierwszej pomocy.

 

Related CM functions

Illustrations
MDA Command and Control w Trial 2
Logo Magen David Adom ((po hebrajsku: מגן דוד אדום, skrót: MDA)
Zrzut z ekranu – ekran nowego zdarzenia
  • 0
  • 1
  • 2
Video illustrations

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.