Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Baza EPISECC jest przeznaczona do analizy zarządzania wybranymi wcześniejszymi klęskami żywiołowymi, ze szczególnym ukierunkowaniem na interoperacyjność i efektywność.

Projekt EPISECC zaowocował stworzeniem ogólnoeuropejskiej bazy zawierającej:

  • informacje o wcześniejszych krytycznych wydarzeniach, klęskach żywiołowych i ich konsekwencjach, łącznie z wymiarem czasowym i reakcją w kategoriach podjętych środków, kosztów itp.;
  • dostępne informacje na temat zbiorów danych, narzędzi i procesów zarządzania codziennymi informacjami, integracji z procedurami zarządzania kryzysowego oraz systemów informacyjnych wykorzystywanych przez służby ratownicze i policję w procedurach zarządzania sytuacją klęski żywiołowej i zarządzania kryzysowego;
  • luki i nieprawidłowości w aktualnych systemach, usługach i narzędziach;
  • informacje o sposobie realizowania usług zarządzania kryzysowego i awaryjnego pod względem modelu organizacyjnego: wewnętrznie, outsourcing itp., oraz wpływu każdego podejścia na działania.

 

Supported Use Cases

Identyfikowanie luk w zarządzaniu kryzysowym

Baza EPISECC umożliwia analizowanie sposobu zarządzania wcześniejszymi klęskami żywiołowymi i innymi krytycznymi wydarzeniami poprzez stosowanie systematycznych kwestionariuszy. Na podstawie informacji zwrotnych od specjalistów i innych interesariuszy uczestniczących w zarządzaniu wcześniejszymi klęskami żywiołowymi można identyfikować obecne i nowe luki w zarządzaniu kryzysowym, które utrudniały zarządzanie wcześniejszymi klęskami żywiołowymi.

Related CM functions

Illustrations
Elementy informacyjne do analizy klęsk żywiołowych

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.