Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Wiedza o lokalnej sytuacji w czasie rzeczywistym dla sił bezpieczeństwa podczas misji w sytuacjach kryzysu i klęski żywiołowej.

Projekt SECURESCUE jest ukierunkowany na odwzorowanie obszaru w perspektywie 360° w czasie rzeczywistym i trybie 3D do celów reagowania w sytuacji klęski żywiołowej z wykorzystaniem mobilnych robotów eksploracyjnych. Celem jest szybkie uzyskanie wiedzy o sytuacji i zagrożeniach, aby ułatwiać bezpieczne i efektywne angażowanie służb ratowniczych. Nowatorski powietrzny skaner laserowy jest montowany na bezzałogowym statku powietrznym i wykorzystywany do pozyskania świadomości sytuacyjnej na użytek scenariuszy postępowania w sytuacji klęski żywiołowej.

Dane są łączone z dotychczasowymi informacjami z czujników pokładowych (np. detektor gazu i promieniowania) w celu zbadania obszarów klęski żywiołowej i wykrycia potencjalnego ryzyka (np. wysoki poziom skażenia, niebezpieczny gaz) dla zapewnienia bezpieczeństwa działań poszukiwawczych i ratunkowych. W ramach projektu opracowano sposób przedstawienia informacji 3D w czasie rzeczywistym (np. dane wizualne, chemiczne, informacje o promieniowaniu, lokalizacji) i nieprzerwaną wizualizację w formie mapy informacji 3D w terminalach mobilnych (np. urządzenia ręczne) dla służb ratowniczych. Cały system został oceniony z zastosowaniem prawdziwych scenariuszy z Ministerstwa Obrony (BMLVS) w Górnej Austrii.

Zastosowanie zewnętrzne – test w rzeczywistych warunkach z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego: 

Generowanie spójnego widoku z czujników 3D LiDAR i CBRNE poprzez

  • łączenie wszystkich dostępnych pomiarów (LiDAR, radioaktywność)
  • w kompleksowy zbiór informacji w celu ujawnienia lokalizacji i parametrów źródeł radioaktywnych, a także
  • modelowanie skażenia radioaktywnego w czasie rzeczywistym.
Supported Use Cases

SecuRescue: zebranie w czasie rzeczywistym informacji o lokalnej sytuacji dla służb reagowania kryzysowego z udziałem nieznanych/niebezpiecznych substancji

W operacjach prowadzonych w sytuacji klęski żywiołowej i kryzysu, a także w operacjach z udziałem nieznanych substancji niebezpiecznych, zespoły ratownicze są często narażone na ogromne i nieprzewidywalne zagrożenia i , ponieważ dostępne są tylko częściowe wiarygodne informacje dotyczące aktualnej sytuacji w odniesieniu do planowania zaangażowania. Wśród informacji istotnych dla planowania uwzględniane są na przykład: lokalizacja i stan źródeł zagrożenia lub dostępność. W wielu sytuacjach kryzysowych często dostępne są już z wyprzedzeniem informacje cyfrowe lub papierowe – np. plany lub prace referencyjne. Ich dużą wadą jest jednak to, że nie są oparte na aktualnych warunkach panujących na miejscu. Zespoły często stają w obliczu nieprzewidywalnego, a tym samym nieoczekiwanego ryzyka podczas niezbędnego rekonesansu. Istnieją indywidualne i różne rozwiązania do wykrywania niebezpiecznych substancji na poziomie czujników oraz robotyki. Obecnie nie ma jednak na całym świecie żadnego systemu, który szybko prezentowałby obraz sytuacji (w postaci wizualnej 3D) w czasie rzeczywistym dla personelu reagowania kryzysowego. Tę lukę wypełnia projekt SecuRescue. W związku z tym SecuRescue ma na celu wzmocnienie podstaw do podejmowania decyzji poprzez wsparcie technologiczne, a w szczególności poprzez dostarczanie bieżących wyników ponownego eksplorowania do celów planowania zasobów. Integralną częścią rozwiązania jest włączenie danych terenu w formacie 3D, uzyskanych z wysokiej jakości skanera laserowego i danych z czujników, takich jak obraz z nowoczesnej kamery panoramicznej 360° lub dane z czujników dotyczące niebezpiecznych substancji. Powietrzny system skanera laserowego, opcjonalnie dodatkowo wyposażony w kamerę (obrazowania termicznego), jest stosowany z poziomu bezzałogowego statku powietrznego. W razie potencjalnych zagrożeń, takich jak pożar, wyciek niebezpiecznych materiałów lub radioaktywność, bezzałogowy statek powietrzny bada teren w celu umożliwienia stworzenia interaktywnej mapy (wspólny obraz operacyjny). Ustalone zmierzone wartości z czujników (na przykład: stężenie gazu i zanieczyszczeń, promieniowanie gamma itp.) są wyświetlane na tej mapie jako punkty zapalne. Ta wirtualna mapa oferuje dyspozytorowi przegląd obszaru ryzyka. Na podstawie tych informacji osoba dowodząca prowadzonymi operacjami lub specjaliści z poszczególnych dziedzin mogą lepiej ocenić sytuację przed wejściem służb ratowniczych do strefy zagrożenia. W rezultacie projektu służby ratownicze otrzymują interaktywne mapy na tablet z różnymi poziomami treści (np. mapy, piętra budynków, poziomy z określeniem występującego skażenia, takiego jak gaz, radioaktywność…), które ułatwiają planowanie działań. Dzięki temu możliwe jest przeanalizowanie operacji w środowisku potencjalnie stanowiącym zagrożenie dla życia bez narażania personelu na ryzyko.

Related CM functions

Ilustracja poglądowa
Illustrations
Przegląd projektu: wiedza o lokalnej sytuacji w czasie rzeczywistym dla sił bezpieczeństwa podczas misji w sytuacjach kryzysu i klęski żywiołowej.
Graficzne przedstawienie treści projektu, uwzględnionych systemów i interfejsów.
Mapa terenu 3D: Wiarygodne modele terenu
Wykrywanie źródeł radioaktywnych: Zlokalizowanie pojedynczego źródła radioaktywnego w ciągu minuty
Trajektoria bezzałogowego statku powietrznego z oznaczeniem nasilenia promieniowania za pomocą kolorów
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Video illustrations

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.