Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Dynamiczne narzędzie do symulacji scenariuszy z wieloma zagrożeniami do szkolenia organów obrony cywilnej

Narzędzie Scenario Building Tool zostało opracowane w ramach projektu H2020 IN-PREP (zintegrowany program gotowości nowej generacji na rzecz poprawy zdolności efektywnego reagowania międzyorganizacyjnego w złożonych środowiskach klęski żywiołowej i przyczyn sytuacji kryzysowych). Narzędzie Scenario Building Tool projektu IN-PREP ma na celu zapewnienie zarządzającym sytuacjami kryzysowymi pomocy w podejmowaniu strategicznych decyzji w transgranicznych kryzysach. Narzędzie koncentruje się na przygotowaniu do postępowania w kryzysach transgranicznych. Użytkownicy mogą sporządzić plan, stworzyć scenariusz z różnymi krytycznymi zdarzeniami, definiować kryteria testowania, realizować, oceniać poziom i dostosowywać. Narzędzie Scenario Building Tool może być statyczne (polegające na łączeniu różnych elementów, takich jak zagrożenia, uczestnicy, zasoby, zdefiniowany zbiór zachowań i sekwencji wydarzeń) lub dynamiczne (scenariusz jest realizowany poprzez uruchomienie powiązań między poszczególnymi elementami). Użytkownicy mogą wykorzystywać zarówno rzeczywiste, jak i symulowane dane na obszarach geograficznych o dużej koncentracji lub rozproszeniu, oraz dostosować scenariusz do swoich potrzeb, tworząc alternatywne możliwości rozwoju sytuacji. 

Dla lepszego zrozumienia zastosowania narzędzia zachęcamy do obejrzenia demonstracji online, dostępnej w kanale YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=QHYWMRzJQFs

 

 

Supported Use Cases
Illustrations
ScenarioExecution_INPRERScenarioBuildingTool
home_page_INPRERScenarioBuildingTool
scenario_item_INPRERScenarioBuildingTool
create_scenario_INPRERScenarioBuildingTool
Edit_Event_INPRERScenarioBuildingTool
CreateDataSource_INPRERScenarioBuildingTool
addInfo_INPRERScenarioBuildingTool
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Video illustrations

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.