Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Dynamiczne narzędzie do symulacji scenariuszy z wieloma zagrożeniami do szkolenia organów obrony cywilnej

Narzędzie Scenario Building Tool zostało opracowane w ramach projektu H2020 IN-PREP (zintegrowany program gotowości nowej generacji na rzecz poprawy zdolności efektywnego reagowania międzyorganizacyjnego w złożonych środowiskach klęski żywiołowej i przyczyn sytuacji kryzysowych). Narzędzie Scenario Building Tool projektu IN-PREP ma na celu zapewnienie zarządzającym sytuacjami kryzysowymi pomocy w podejmowaniu strategicznych decyzji w transgranicznych kryzysach. Narzędzie koncentruje się na przygotowaniu do postępowania w kryzysach transgranicznych. Użytkownicy mogą sporządzić plan, stworzyć scenariusz z różnymi krytycznymi zdarzeniami, definiować kryteria testowania, realizować, oceniać poziom i dostosowywać. Narzędzie Scenario Building Tool może być statyczne (polegające na łączeniu różnych elementów, takich jak zagrożenia, uczestnicy, zasoby, zdefiniowany zbiór zachowań i sekwencji wydarzeń) lub dynamiczne (scenariusz jest realizowany poprzez uruchomienie powiązań między poszczególnymi elementami). Użytkownicy mogą wykorzystywać zarówno rzeczywiste, jak i symulowane dane na obszarach geograficznych o dużej koncentracji lub rozproszeniu, oraz dostosować scenariusz do swoich potrzeb, tworząc alternatywne możliwości rozwoju sytuacji. 

Dla lepszego zrozumienia zastosowania narzędzia zachęcamy do obejrzenia demonstracji online, dostępnej w kanale YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=QHYWMRzJQFs

 

 

Supported Use Cases

Define training scenario

Scenario Building Tool can be used to define training scenarios.

Related CM functions

Train responders

Scenarios defined in Scenario Building Tool can be used to train the responders and evaluate their knowledge.

Related CM functions

Illustrations
ScenarioExecution_INPRERScenarioBuildingTool
home_page_INPRERScenarioBuildingTool
scenario_item_INPRERScenarioBuildingTool
create_scenario_INPRERScenarioBuildingTool
Edit_Event_INPRERScenarioBuildingTool
CreateDataSource_INPRERScenarioBuildingTool
addInfo_INPRERScenarioBuildingTool
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Video illustrations

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.