Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Modele AIR pomagają w przewidywaniu czynników ryzyka zachorowalności i śmiertelności w celu ułatwienia optymalnego zarządzania ryzykiem, przeniesienia ryzyka, a także podejmowania decyzji na rzecz ograniczania ryzyka odpowiednio do celów strategicznych organizacji.

Ubezpieczyciele oferujący ubezpieczenie zdrowotne i na życie mierzą się z wieloma wyzwaniami – i możliwościami – w obliczu niepewności rynku, spadku wskaźników umieralności oraz pojawienia się chorób zakaźnych. Modele AIR pomagają w przewidywaniu czynników ryzyka zachorowalności i śmiertelności w celu ułatwienia optymalnego zarządzania ryzykiem, przeniesienia ryzyka, a także podejmowania decyzji na rzecz ograniczania ryzyka odpowiednio do celów strategicznych firmy.

Strona internetowa: https://www.air-worldwide.com/Models/Life-and-Health/

Broszura PDF: https://www.air-worldwide.com/Publications/Brochures/documents/AIR-Pandemic-Model/

 

Supported Use Cases

Ograniczanie i przeniesienie ryzyka

Modele AIR pomagają towarzystwom ubezpieczeniowym w przewidywaniu czynników ryzyka zachorowalności i śmiertelności w celu ułatwienia optymalnego zarządzania ryzykiem, przeniesienia ryzyka (plasowanie umów reasekuracyjnych i produkty ubezpieczeniowe z zabezpieczeniem), a także podejmowania decyzji na rzecz ograniczania ryzyka odpowiednio do przyjętych celów strategicznych.

Related CM functions

Illustrations
AIR Worldwide
Video illustrations

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.