Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
CrisisHub to internetowe narzędzie zarządzania kryzysowego, mające na celu wspomaganie (zespołów) doradców strategicznych w czasie kryzysu i przed jego wystąpieniem

CrisisHub (https://crisishub.co/) pomaga zespołom pomocowym na szczeblu strategicznym w realizowaniu strategicznych zadań kryzysowych: nadawanie sensu, podejmowanie decyzji i koordynacja. CrisisHub służy do usprawnienia następujących zadań:

 • Ostrzeganie zespołów strategicznych z wykorzystaniem komunikacji SMS i/lub e-mailowej.
 • Udostępnianie informacji: CrisisHub umożliwia użytkownikowi tworzenie kategorii informacji, co pomaga zespołom w szybkim i efektywnym organizowaniu informacji. CrisisHub tworzy automatyczne raporty sytuacyjne na podstawie kategorii informacji stworzonych przez użytkownika.
 • Wsparcie podejmowania decyzji: CrisisHub oferuje wytyczne dla szczebla strategicznego poprzez wyodrębnianie krytycznych zadań z planu. Umożliwia to utrzymanie strategicznego ukierunkowania na zadania bez przechodzenia do nastawienia operacyjnego.
 • Pulpit realizacji: CrisisHub umożliwia zespołom pomocowym śledzenie postępów osiągniętych w realizacji kluczowych decyzji.
 • Kreator planowania: CrisisHub oferuje narzędzie na bazie menu do tworzenia inteligentnych planów i list kontrolnych dla szczebla strategicznego.
Supported Use Cases

National decision-making

National decision-making support: 

 1. An advisor to the Ministry of Health creates a strategic situation report using the Crisis Management Tool 
 2. An advisor to the Ministry of Health creates a strategic decision-making agenda based on the situation report using the Crisis Management Tool 
 3. An advisor to the Ministry of Health provides an overview of decisions made by the minister using the Crisis Management Tool 
 4. An advisor to the Ministry of Health activates personal action lists within the reallocation plan using the Crisis Management Tool 
 5. Operational task actors provide status update on tasks using the Crisis Management Tool 
 6. An advisor to the Ministry of Health monitors the progress of the reallocation plan using the Crisis Management Tool 

Related CM functions

Resource management and strategic decision-making

Resource management and strategic decision-making

 1. Expert at the regional and national health authorities use the Capacity and Resource Management Tool to analyse the overview of resource capacity of all regional hospitals to take into account for strategic decision-making 
 2. Advisor to the minister of Health creates a strategic situation report using the Crisis Management Tool 
 3. Advisor to the minister of Health creates a strategic decision-making agenda based on the situation report using the Crisis Management Tool 
 4. Advisor to the minister of Health activates a response plan and related personal action lists using the Crisis Management Tool 
 5. Task actors of the initiated plan provide a status update on their personal tasks using the Crisis Management Tool 
 6. Advisor to the minister of Health monitors the progress of the tasks using the Crisis Management Tool 

Related CM functions

Illustrations
CrisisHub: wsparcie podejmowania decyzji i pulpit realizacji
Information dashboard
Situation report
Action plan dashboard: response plans and personal action lists
Map-based capacity and resource overview
Capacity and resources for all establishments (comparative overview)
Modules flowchart
User engagement flowchart
Capacity and resources for one establishment
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.