Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Realistyczny symulator rozprzestrzenia się choroby zakaźnej i wybuchu pandemii, oparty na metapopulacyjnym modelu stochastycznym o nazwie GLEAM, z wykorzystaniem rzeczywistych danych dotyczących spisów ludności i mobilności.

Symulator GLEAMviz to aplikacja klient-serwer z wykorzystaniem modelu GLEAM, przeznaczona dla epidemiologów i decydentów do analizowania zagrożeń pandemicznych, prognozowania ich rozwoju oraz jako pomoc w sprostaniu wyzwaniom związanym z opracowaniem strategii interwencyjnych minimalizujących ich skutki.

GLEAM to stochastyczny model metapopulacyjny, korzystający z trzech fundamentalnych warstw: warstwa populacji, warstwa mobilności i warstwa choroby. Populacja świata dzieli się na ponad 3200 subpopulacji skoncentrowanych wokół głównych węzłów transportu lotniczego: warstwa populacji wykorzystuje dane z projektu Gridded Population of the World realizowanego przez SEDAC (https://sedac.ciesin.columbia.edu/data/collection/gpw-v4). Te obszary spisów ludności są wzajemnie powiązane poprzez dwie różne sieci mobilności; mobilność dalekiego zasięgu korzysta z danych dotyczących pasażerów linii lotniczych, pozyskanych z OAG, a mobilność bliskiego zasięgu między regionami sąsiadującymi jest symulowana z wykorzystaniem danych dotyczących dojazdów. W każdej subpopulacji dynamika choroby bazuje na koncepcji modelowania kompartmentowego: rozwój epidemii jest determinowany przez równania opisujące przemieszczanie się osób między różnymi kompartmentami.

Model GLEAM jest rozszerzany na różne sposoby, na przykład poprzez zintegrowanie go ze szczegółowym programowaniem agentowym na poziomie kraju, oraz jest wykorzystywany i walidowany w wielu scenariuszach rzeczywistych, zaczynając od pandemii grypy H1N1 w 2009 roku. Korzystając z symulatora GLEAMviz, można przeprowadzić analizę scenariuszy i oszacować efektywność różnych strategii powstrzymywania.

Klient GLEAMviz umożliwia użytkownikom projektowanie symulacji epidemii chorób zakaźnych z wysokim poziomem elastyczności. Dostępna jest możliwość definiowania złożonej kompartmentalizacji i wprowadzania parametrów przejścia w ustrukturyzowany sposób, a następnie po określeniu warunków początkowych można przeprowadzić symulację rozwoju pandemii z oszacowaniem istotnych ilości, takich jak częstotliwość występowania, czas inwazji itp. Narzędzie umożliwia symulowanie różnych strategii ograniczania skutków, takich jak stosowanie leków lub szczepień, oraz porównanie przewidywanego rozwoju ze scenariuszem bazowym. 

Supported Use Cases

Modelling the outbreak of a new COVID-19 strain in the Valencia region

GLEAM will be used as a predictive modelling tool for the simulation of the outbreak of a new COVID-19 strain in the Valencia region, in particular by providing information about the spreading of the disease to other regions in Spain. The output obtained from the simulations will represent the median value and 95% confidence interval related to the daily fractions of new and cumulative transitions (e.g., latent, infectious, recovered individuals) at different geographic levels, and possibly given for each age group separately. Moreover, invasion tree data will also be generated when required.

Related CM functions

Illustrations
Logo GLEAMviz
Przykład pulpitu GLEAMviz
  • 0
  • 1

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.