Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
UAV-ASIGN to rozwiązanie programowe, które pomaga w skróceniu czasu reakcji w sytuacjach awaryjnych i klęski żywiołowej poprzez gromadzenie i wysyłanie zdjęć i nagrań z bezzałogowych statków powietrznych podczas lotu, nawet przy niskich parametrach lub ograniczeniu szerokości pasma.

Gdy piloci bezzałogowych statków powietrznych rozpoczynają misję, w której czas ma znaczenie krytyczne, przekazywanie zdjęć i nagrań z bezzałogowego statku powietrznego może być kwestią pilną, ponieważ obserwacje mogą mieć wpływ na podejmowane decyzje i skuteczność misji. W sytuacjach awaryjnych można jednak zetknąć się z niestabilną siecią komunikacji, w której niska szerokość pasma znacznie spowalnia lub utrudnia transmisję danych. Trudności w przekazaniu kluczowych obrazów z terenu nie tylko mają wpływ na ogólną świadomość sytuacyjną i możliwość podejmowania decyzji, lecz także mogą także uniemożliwiać przekazywanie informacji zwrotnych ekspertów, potrzebnych do pokierowania pilotami bezzałogowych statków powietrznych w zakresie gromadzenia konkretnych obserwacji.

Mając na uwadze te wyzwania, firma AnsuR opracowała UAV-ASIGN, aplikację mobilną i oprogramowanie towarzyszące dla serwera ASIGN. UAV-ASIGN umożliwia pilotom, za pośrednictwem smartfona, przechwytywanie precyzyjnych treści wizualnych ze znacznikami geograficznymi z bezzałogowych statków powietrznych, a następnie przekazywanie ich w czasie rzeczywistym do odpowiednich podmiotów – wszystko w trakcie lotu.

Ze względu na niskie parametry szerokości pasma, jakie mogą być dostępne w terenie, narzędzie UAV-ASIGN zostało opracowane w taki sposób, aby mogło działać wszędzie, zawsze, poprzez ograniczoną komunikację sieciową i komunikację satelitarną, aby niezawodnie wspierać działania, w których czas ma znaczenie krytyczne – w tym interwencje pokryzysowe lub misje poszukiwawcze i ratunkowe.

UAV-ASIGN umożliwia interaktywną komunikację poprzez wysyłanie podglądów obrazów nawet 100 razy szybciej niż metody tradycyjne. Eksperci lub klienci w lokalizacji zdalnej mogą następnie pobrać odpowiednie obrazy z pełną precyzją za pomocą serwera oprogramowania ASIGN, do którego można uzyskać dostęp z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej, oraz przekazywać zapotrzebowanie w czasie rzeczywistym. Umożliwia to utrzymywanie ciągłej pętli informacji zwrotnej między pilotem sterującym bezzałogowym statkiem powietrznym w terenie a ekspertem, który może znajdować się w miejscu odległym o setki kilometrów.

Uproszczenie komunikacji między pilotem bezzałogowego statku powietrznego a ekspertem zdalnym prowadzi do szybszego i sprawniejszego ukończenia misji. Dla klienta otrzymywanie precyzyjnych informacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego umożliwia lepszy nadzór i alokowanie zasobów przy jednoczesnym skróceniu czasu reakcji.

Supported Use Cases

Skrócenie czasu reakcji poprzez efektywne gromadzenie danych, komunikację i zrozumienie sytuacji

Czas jest najbardziej krytycznym czynnikiem w każdej sytuacji awaryjnej. Oprogramowanie UAV-ASIGN przyczynia się do skrócenia czasu reakcji w sytuacjach awaryjnych, kryzysowych i krytycznych, oferując następujące :

 • Proste i szybkie zbieranie danych z bezzałogowych statków powietrznych w terenie przez pilotów bezzałogowych statków powietrznych. Korzystanie z dedykowanej aplikacji na smartfon z kluczowymi funkcjami, które zwiększają efektywność zbierania danych:
  • Przechwytywanie georeferencyjnych zdjęć i nagrań wideo podczas lotu
  • Kategoryzacja i priorytetyzacja obserwacji (np. do triażu)
 • Szybkie i efektywne przekazywanie danych za pośrednictwem rozwiązań szerokopasmowych, oszczędzających 99% czasu, kosztów i zasobów. Komunikacja nawet poprzez sieci o niższym zasięgu lub łącza satelitarne, umożliwiająca efektywne komunikowanie się na większych lub odległych obszarach.
  • Wysoka sprawność protokołów danych opracowanych przez AnsuR, GR4-COMS
  • Interaktywna komunikacja UAV-ASIGN umożliwia wysłanie podglądu, a następnie pobranie pełnej i precyzyjnej treści o istotnym znaczeniu operacyjnym.
  • Umożliwienie interakcji operacyjnej mimo niskiego poziomu sieci między pilotem bezzałogowego statku powietrznego w terenie a oddaloną centralą
  • Szybsza taktyczna ze względu na szybszą i wyższą świadomość sytuacyjną
  • Oszczędność kosztów i czasu przy jednoczesnym zwiększeniu precyzji
 • Lepsze zrozumienie sytuacji poprzez integrowanie danych do wspólnego obrazu sytuacji operacyjnej z mapami i informacjami innego rodzaju, w ramach łatwych w obsłudze interfejsów graficznych ASIGN Server.
  • Kategoryzowanie, filtrowanie i analiza danych oraz zarządzanie nimi
  • Komunikacja z użytkownikami ASIGN w terenie i innymi interesariuszami
  • Dostarczanie geodanych do systemu odwzorowania, które można połączyć z innymi rodzajami informacji
  • Funkcje widzenia komputerowego

Related CM functions

Illustrations
Umożliwienie niezawodnego przekazywania zdjęć i nagrań wideo z bezzałogowych statków powietrznych w trakcie lotu za pośrednictwem aplikacji UAV-ASIGN
Do platformy ASIGN Online Server można uzyskać dostęp z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej w celu tworzenia użytkowników, misji i formularzy oceny oraz zarządzania nimi, a także analizowania danych przychodzących i zarządzania takimi danymi.
 • 0
 • 1

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.