Provider(s):

You must log in in order to see contact information. If you don't have an account, you can ask for one on this form.
Portal zarządzania miejskiego został opracowany specjalnie z myślą o rutynowym zarządzaniu operacjami dużego miasta, a także dużymi wydarzeniami i sytuacjami kryzysowymi.

Departamenty i urzędy miejskie, operatorzy transportu, organizatorzy wydarzeń i inni interesariusze w różnych miejscach mogą bezpiecznie udostępniać informacje, organizować zadania i koordynować swoje operacje w łatwej w obsłudze przestrzeni roboczej na zasadzie współpracy.


Operatorzy mają natychmiastowy dostęp do wiarygodnych informacji z wielu źródeł, w tym planów działań, bezpiecznych dokumentów oraz informacji lokalnych od obywateli i personelu terenowego urzędów. Inteligentna mapa z przejrzystymi symbolami i oznaczeniami kolorystycznymi oferuje kompleksowy ogląd sytuacji w całym mieście, ułatwiając monitorowanie sytuacji oraz podejmowanie decyzji w odpowiednim czasie i z użyciem szczegółowych informacji.

Platforma współpracy obsługuje również nowe narzędzia tworzone przez operatorów – raporty sytuacyjne, wytyczne dotyczące najlepszych praktyk, arkusze zadań i listy kontrolne, scenariusze ćwiczeń itp. – aby pomóc w przewidywaniu zdarzeń z wyprzedzeniem i postępowaniu w niespodziewanych sytuacjach.

Supported Use Cases

Zarządzanie wydarzeniem sportowym

W zarządzaniu dużymi wydarzeniami sportowymi uczestniczą różne podmioty.

Dzięki portalowi zarządzania miejskiego zarządca wydarzenia może zapewnić wszystkim interesariuszom dostęp do tych samych informacji w dowolnym momencie.

obsługuje fazę planowania poprzez system zarządzania treścią.

Narzędzie udostępnia wspólny obraz operacyjny w trakcie wydarzenia.

Dostarcza także dane wartościowe dla przeprowadzenia analizy wydarzenia po jego zakończeniu.

Related CM functions

Podczas przygotowania zawodów kolarskich konfigurowane są punkty umiejscowienia służb bezpieczeństwa.

Zarządzanie zagrożeniami chemicznymi

Wspólna świadomość sytuacyjna jest współdzielona między wszystkimi interesariuszami na zasadzie dostępu do wspólnego narzędzia w chmurze.

Udostępniana jest mapa właściwego obszaru ze wskazaniem zasobów, zagrożeń i istotnych punktów. Wszyscy interesariusze mogą dodawać własne dane.

W skład rozwiązania wchodzi również wspólny system zarządzania treścią elektroniczną. Plany i procedury reagowania mogą być udostępniane.

Related CM functions

Rozprzestrzenianie się chmury gazu, pokazane na wspólnym obrazie sytuacji operacyjnej
Illustrations
Zarządzanie transgranicznym pożarem z różnymi zdarzeniami i rozprzestrzenianie się chmury gazu.
Zarządzanie wydarzeniem sportowym
  • 0
  • 1

 

 

eu Serwis internetowy Portfolio of Solutions został początkowo opracowany w ramach projektu DRIVER+. Obecnie serwis jest zarządzany przez AIT Austrian Institute of Technology GmbH, na rzecz Europejskiego Zarządzania Kryzysowego. PoS jest popierany i wspierany przez Disaster Competence Network Austria (DCNA), jak również przez projekty STAMINA i TeamAware H2020.