PoS Terminology

This page provides the default DRIVER+ definitions for all DRIVER+ terminology terms, as well as the alternative definitions that are used by specific groups of Management stakeholders. Follow this link to export the complete list as PDF.

Aangesloten vrijwilliger

Behoefte

Beoefenaar

Beoordeling

Besluitvormers op hoog niveau

Bestaande systemen

Beste praktijken

Bouwen van de gemeenschap

Brandgedrag

Brandmeteorologie

Brandregime

Burgermaatschappij

Capaciteit

CCA

CDM

Commando en controle

Communicatie tussen eerstehulpverleners

Community of Practice (Digitale gemeenschap van CM-professionals)

Competentie

Competentieraamwerk

Content Management System (CMS)

Crisis

Crisismanagement

Crisismanagement taxonomie

Crisismanagementfunctie

eu logo

© DRIVER+

DRIVER+ project has received funding from the European Union's 7th Framework Programme for Research,
Technological Development and Demonstration under Grant Agreement (GA) N° #607798