Naam
Handhaaf de integriteit van het C3-systeem
CM functional group
Command, Control and Coordination

Handhaaf de integriteit van het systeem voor de commandovoering, besturing en coördinatie

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.