Naam
Ontwikkel aanpassingsbeleid
CM functional group
Srategic adaptiveness

Zorg voor aanpassing van CM-beleid en managementbesluiten, incl.:

a. Evalueer de relevantie van het bestaande CM-beleid en managementbeslissingen voor alternatieve toekomstmogelijkheden

b. Identificeer aanpassings- en ontwikkelingspaden (met nadruk op gevarenbestendige landschappen) volgens alternatieve toekomstmogelijkheden

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.