Naam
Behoud een overzicht op hoog niveau van de plaats van het incident
CM functional group
Capability development

Verkrijg en behoud een overzicht op hoog niveau (bird’s-eye) van de plaats van het incident

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.