Naam
Zorg voor risicobeperking, samenwerking en coördinatie
CM functional group
Mitigation

Zorg voor samenwerking tussen overheden en CM-instanties om culturele, institutionele, en juridische problemen te overbruggen tussen landen bij de ontwikkeling van een gemeenschappelijke, risicobeperkende benadering:

a. Stimuleer de uitwisseling van goede praktijken op het gebied van bij gevaren en duurzaamheid, alsmede op het gebied van crisispreventie, -voorbereiding, - , - en -

b. Coördineer het gebruik van internationale mechanismen zoals het EU-burgerbeschermingsmechanisme, de VN en andere mechanismen

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.