Naam
Zet organisaties op voor veiligheidscoördinatie en -controle
CM functional group
Security Management

Zet organisaties op voor veiligheidscoördinatie en -controle overeenkomstig de CM-commandoketen, zowel in private als niet-gouvernementele entiteiten om deel te nemen aan CM-operaties

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.