Naam
Zorg voor expertise en coördinatie voor veiligheidsplanning
CM functional group
Security Management

Zorg voor expertise en coördinatie voor de inspanningen op het gebied van veiligheidsplannings en voor het uitvoeren van technische evaluaties (bijv. kwetsbaarheidsevaluaties, risicoanalyses, opbouw van bewakingssensoren, etc.

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.