Naam
Ontwikkel veiligheidscomponent in CM-plannen en -systemen
CM functional group
Security Management

Ontwikkel veiligheidscomponent in de nationale, regionale en lokale crisismanagementplannen en -systemen, d.w.z.:

  a. Identificeer binnen de crisismanagementscenario’s beveiligingsrisico’s, -problemen en -responsen

  b. Identificeer en cluster vereisten voor veiligheidscapaciteiten tussen verschillende instanties

  c. Zet een model op van het gebruik van veiligheidscapaciteiten voor crisismanagementfuncties

  d. Ontwikkel een veiligheidsoperatieplan voor het crisismanagementsysteem

  e. Introduceer veiligheidshoofdstukken in de crisismanagementplanning op alle commando- en managementniveaus

  f. Zet een mechanisme op voor de van de en de rapportage van de beveiliging en houd dit in stand

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.