Naam
Beman met gekwalificeerde medewerkers
CM functional group
Security Management

Beman met gekwalificeerde medewerkers, d.w.z.:

  a. Bepaal de vereisten inzake kerncompetenties voor beveiligingspersoneel

  b. Selecteer, motiveer, certificeer en handhaaf professioneel beveiligingspersoneel op nationaal en lokaal niveau, evenals voor particuliere en niet-gouvernementele entiteiten

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.