Naam
Plan over het bereik en niveau van de activiteiten heen
CM functional group
Protection

Voer planning uit over het volledige scala aan activiteiten op elk niveau van CM-commandovoering en management

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.