Naam
Zet een operationeel planningsraamwerk op
CM functional group
Protection

Zet een operationeel planningsraamwerk op, d.w.z.:

a. Definieer planningsaannames om de ontwikkeling van operationele plannen te sturen

b. Stel de vereisten voor de operationele planning vast voor elk niveau van CM-commandovoering en management.

c. Bepaal de prioriteiten, doelstellingen, taken en middelen die nodig zijn voor de bescherming tegen en de reactie op potentiële gevaren en bedreigingen

d. Maak het operationele planningsraamwerk beschikbaar voor alle overheidsinstanties, lokale autoriteiten, niet-gouvernementele organisaties en private ondernemingen

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.