Naam
Voer ammunitie- en counter-IED-operaties uit
CM functional group
Protection

Voer ammunitie- en counter-IED-operaties uit, d.w.z.:

a. Handhaaf, in overleg met het leger, voldoende CBRN-beschermingscapaciteit

b. Voer ammunitie- en counter-IED-operaties uit

c. Coördineer medische en psychologische hulp aan getroffen mensen

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.