Naam
Schat de risico's in
CM functional group
Mitigation

Schat 's in door de volgende taken uit te voeren:

a. Verzamel bewijs en definieer de risicofactoren (definieer een schaal)

b. Zet een databank op omtrent populatie, economie, huisvesting, gezondheid, infrastructuur, klimaat, land, water, ruwe grondstoffen, cultureel erfgoed, etc.

c. Stel gevarenscenario's op

d. Evalueer de gevolgen van gevaren voor mensen, essentiële functies van de overheid en lokale instellingen, fysieke en digitale infrastructuur en activa en evalueer het niveau van de risico's

e. Ontwikkel en handhaaf burgerveiligheid (bijv. kwetsbaarheid voor gevaren en dreigingen) kaarten op nationaal, regionaal en lokaal niveau

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.