Naam
Identificeer de componenten van logistieke ondersteuning in crisissituaties
CM functional group
Logistics

Identificeer de componenten van de logistieke ondersteuningsstructuur in crisissituaties, d.w.z.:

a. Definieer rollen en verantwoordelijkheden van logistieke managers en organisaties

b. Voorzie in een concept van operaties voor logistieke ondersteuning

c. Zet uitgangspunten en procedures op voor logistieke ondersteuning tussen instanties en lokale autoriteiten

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.