Naam
Pas maatregelen toe voor de vermindering van kwetsbaarheid op lange termijn
CM functional group
Mitigation

Pas maatregelen toe voor de vermindering van kwetsbaarheid en risicobeperking op lange termijn , incl.:

a. Introduceer beslissingen op het gebied van ruimtelijke ordening en ontwerp om ontwikkelingen en gemeenschapsinfrastructuur te vermijden in gebieden die gevoelig zijn voor gevaren om de mogelijke gevolgen ervan te beperken en risico's voor het leven, eigendom en milieu te vermijden

b. Waarborg de betrouwbaarheid van de kritieke infrastructuur (zoals fysieke faciliteiten, toeleveringsketens, systemen, activa, informatietechnologieën en communicatienetwerken) die essentiële diensten bieden aan de mensen (incl. veilig drinkwater, eten, betrouwbaar transport, toegankelijke gezondheidsvoorzieningen, energie voor huizen en industrie, toegang tot banken, financiële en overheidsdiensten en communicatienetwerken om mensen sociaal en zakelijk te verbinden)

c. Neem gevarenbestendige bouwvoorschriften en normen aan en dwing deze af

d. Ontwerp verbeteringen aan de bestaande infrastructuur en essentiële diensten

e. Voer grote werken uit om de gevolgen van regelmatige gevaren zoals seizoensgebonden overstromingen, ijsvorming, natuurbranden, tornado's e.a. te reduceren

f. Realiseer back-updataopslag en verwerkingssystemen

g. Neem systematische maatregelen ter bescherming van het landschap en de omgeving tegen onomkeerbare achteruitgang

h. Maak gebruik van de ingebouwde veiligheid, beveiliging en in het ontwerp en de exploitatie van activa, systemen en netwerken

I. Initieer en onderhoud burgerwachtverenigingen (vrijwilligers) voor buurtrisico’s

j. Overig

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.