Naam
Zorg voor voorzieningen voor afval- en puinbeheer
CM functional group
Logistics

Identificeer, creëer en exploiteer faciliteiten voor beheer van afval en puin, voor hergebruik en terugwinning waar mogelijk, en afvoer indien nodig

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.