Naam
Onderzoek de bruikbaarheid van natuurlijke waarden
CM functional group
Mitigation

Onderzoek de bruikbaarheid van natuurlijke waarden, incl.:

a. Ontwikkel de multifunctionaliteit van bossen, land, rivieren, meren, zeekust en andere door de ondersteuning van de economische, recreatieve en voorzieningen waardeketens

b. Bevorder de integratie van nieuwe restauratiebehandelingen in beleids- en managementprotocollen

c. Ontwikkel een gedeelde weergave van prioriteiten voor natuurlijke 's (bijv. een kaart over het risico op bodemerosie)

d. Ontwikkel nieuwe benaderingen voor het beheer van biomassa op lange termijn

e. Update regelmatig de informatie over de kwetsbaarheid van ecosystemen voor herhaaldelijke branden en intensiteiten

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.