Naam
Beslis over de introductie van crisiswetgeving
CM functional group
Response

Beslis over de introductie van crisiswetgeving en andere noodmaatregelen, d.w.z.:

a. Introduceer crisiswetgeving op een nationaal, regionaal of lokaal niveau

b. Neem andere noodmaatregelen

c. Lever informatie over de situatie en de genomen maatregelen - nationaal en internationaal

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.