Naam
Voer een schade- en behoeftenanalyse uit
CM functional group
Response

Maak een analyse van de schade en de behoeften, d.w.z.:

a. Verzamel en integreer menselijke en sensordata uit het veld en uit boordplatformen

b. Voer situationele analyse uit

c. Voer een eerste schade- en uit

d. Identificeer de directe behoeften van de getroffen populaties

e. Ontwikkel een model- en datagebaseerde voorspelling van de crisisevolutie en gevolgen voor de verschillende domeinen

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.