Naam
Formuleer de risicobeperkende strategie
CM functional group
Mitigation

Formuleer de risicobeperkende strategie door de volgende taken uit te voeren:

a. Definieer strategiedoelen inzake risicobeperking

b. Maak een 'goals-to-tasks'-analyse

c. Definieer risicobeperkende maatregelen (plannen en programma's; op nationaal en lokaal niveau, internationaal)

d. Selecteer en prioriteer risicobeperkende maatregelen

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.