Naam
Neem onmiddellijk maatregelen op het gebied van wetshandhaving
CM functional group
Response

Neem onmiddellijk maatregelen op het gebied van wetshandhaving, d.w.z.:

a. Isoleer het gebied dat is getroffen door de

b. Zet noodverkeerregeling op

c. Handhaaf de openbare orde binnen het getroffen gebied

d. Start onderzoeken

e. Open transport- en communicatielijnen naar veilige(re) gebieden

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.