Naam
Zorg voor logistieke diensten
CM functional group
Logistics

Zorg voor operationele bevoorrading, kaartdistributie, arbeidskrachten, post- en koerierdiensten, kantine-, was- en badvoorzieningen, begrafenissen, etc., voor hulpverleners, vrijwilligers, de mensen in tijdelijke opvang, ziekenhuizen en huisvesting binnen en buiten het getroffen gebied

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.