Naam
Zorg voor een omgeving en middelen voor de besluitvorming
CM functional group
Command, Control and Coordination

Zorg voor een CM-relevante omgeving voor de besluitvorming en ken hulpbronnen toe

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.