Naam
Behoud gevaren- en CM-onderzoekscapaciteit en -agenda
CM functional group
Srategic adaptiveness

Behoud de en agenda voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van ’s en crisisbeheer, incl.:

a. Netwerk, werk samen, communiceer en deel ervaringen

b. Zet een robuuste onderzoeksbestuurs- en ondersteuningsstructuur op, zorg voor ingebouwde monitoring, en het opdoen van kennis, met het oog op alternatieve toekomstmogelijkheden

c. Voer proef- en demonstratieprojecten uit om te faciliteren en voor te bereiden op onzekerheid

d. Ontwikkel flexibele onderzoeksagenda's

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.