Naam
Leid spontane vrijwilligers tijdens herstel
CM functional group
Recovery

Zet een netwerk op van spontane vrijwilligers met professioneel personeel en georganiseerde vrijwilligers, zorg voor instructies en hulpbronnen

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.