Naam
Zorg voor veilige opslag en uitwisseling van content
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Zorg voor veilige opslag en uitwisseling van content; d.w.z.:

  a. Zet een gestructureerd systeem op voor de uitwisseling van informatie voor datatransformatie en -routing

  b. Ontwikkel samenwerkingshulpmiddelen voor het veilig opslaan en uitwisselen van data

  c. Ontwikkel samenwerkingshulpmiddelen voor het beheer van bedrijfscontent

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.