Naam
Zorg voor coördinatie met het leger en andere back-up
CM functional group
Srategic adaptiveness

Zorg voor coördinatie met het leger en andere beschikbare back-upunits en -personeel, bijv. organisaties met CBRN-capaciteiten

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.