Naam
Reguleer de toegang tot CM-communicatie en -informatie
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Reguleer toegang tot crisismanagementcommunicatie en -informatie, d.w.z.:

  a. Definieer en coördineer de algemene regels voor toegang tot CM-communicatie en -informatie en normen voor certificering van netwerken, infrastructuur en personeel

  b. Ontwikkel en coördineer crisiscommunicatie en informatiemanagementdocumentatie en -procedures over nationale instanties, lokale autoriteiten, private entiteiten en vrijwilligersorganisaties heen

  c. Leg normen vast, zet procedures en kanalen op voor het verlenen en intrekken van de toegang van medewerkers tot middelen of systemen

  d. Zet procedures op voor de authenticatie van gebruikers en dynamische wijziging van rechten tijdens een

  e. Herzie periodiek de toegangsprotocollen voor elk kritiek actief of systeem om te waarborgen dat de juiste individuen geautoriseerde toegang hebben

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.