Naam
Creëer en onderhoud materieelreserves
CM functional group
Srategic adaptiveness

Creëer en onderhoud materieelreserves, bijv. specifieke vaccins, voor 's die niet waarschijnlijk lijken in de nabije toekomst, maar die plausibel zijn in een alternatieve toekomst (bijv. in grijze zwaan en zwarte zwaan scenario's)

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.