Naam
Zorg voor een infrastructuur voor informatiebeheer
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Zorg voor een infrastructuur voor informatiebeheer voor het verzamelen, opslaan, verwerken, analyseren en verspreiden van de informatie die nodig is voor de besluitvorming

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.