Naam
Bewaak het getroffen gebied
CM functional group
Command, Control and Coordination

Zorg voor een uitgebreide bewaking van het getroffen gebied, mensen, kritieke infrastructuur en activa en vitale functies, waaronder het gebruik van data uit diverse bronnen om het getroffen gebied uitgebreid te monitoren, het situationele bewustzijn te vergroten en de ondersteuning van de besluitvorming te vergemakkelijken

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.