Naam
Beoordeel economische reconstructiebehoeften
CM functional group
Recovery

Coördineer en voer een uitgebreide uit van de behoeften aan economische wederopbouw, tussen verschillende instanties en de openbare en particuliere sector. Beoordeel de economische gevolgen op nationaal, regionaal en lokaal niveau, evalueer en rechtvaardig de betrokkenheid van de overheid bij het economisch

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.