Naam
Bewaak de verslaggeving van de media
CM functional group
Crisis Communication and Information Management

Organiseer en houd toezicht op de verslaggeving in de media over de gevolgen van de , de die de CM-instanties hebben geboekt bij de bestrijding van rampen, aanbevelingen aan de bevolking, etc.

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.