Naam
Versterk de capaciteit van de gemeenschappen voor collectieve acties
CM functional group
Srategic adaptiveness

Versterk de van de gemeenschappen voor collectieve acties voor risicobeperking bij rampen, conflictbeheersing, sociale bescherming, beheer van natuurlijke hulpbronnen en beheer van openbare goederen en diensten:

a. Bied lokale gemeenschappen gereedschappen, informatie en vaardigheden om de voordelen van geïntegreerd risicobeheer te onderkennen

b. Voer bewustmakingscampagnes voor gerichte groepen belanghebbenden. Communiceer de sociale, ecologische en economische voordelen van gemeenschapsacties en

c. Neem een participatieve planning aan om de acceptatie van een bepaald risicobeheersingsbeleid door het grote publiek in de verschillende regio’s te evalueren

d. Ontwikkel flexibele plannen en een beleid voor dat rekening houdt met de verschillen in lokale en regionale contexten

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.