Naam
C3 SAR-operaties en operaties van hulpverleners
CM functional group
Command, Control and Coordination

Voer commando, controleer en coördineer zoek- en reddingsacties en acties van eerstehulpverleners

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.