Naam
Zorg voor binding en het linken van activa van gemeenschappen over grenzen heen
CM functional group
Srategic adaptiveness

Zorg voor binding, overbrugging en koppeling van activa van de gemeenschappen in het hele land en in de hele EU

Solutions addresing this CM function

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.